Corona-toespraak Mark Rutte (16 maart 2020) – volledige tekst

In december 2019 brak in de provincie Wuhan in China het coronavirus uit. In de maanden erna verspreidde dit virus zich over de hele wereld. Vanaf februari 2020 greep het coronavirus ook in Nederland om zich heen. Minister-president Mark Rutte sprak op maandag 16 maart 2020 onderstaande tv-toespraak uit. Lees hier de volledige tekst. Lees verder Corona-toespraak Mark Rutte (16 maart 2020) – volledige tekst

Brezjnev-doctrine (1968) – complete tekst in het Nederlands

Tekst van de Brezjnev-doctrine. Uitgesproken door Leonid Brezjnev in Polen, op 13 november 1968. De doctrine rechtvaardigde militair ingrijpen van de Sovjet-Unie in socialistische landen ten tijde van de Koude Oorlog. In 1988 schafte Michael Gorbatsjov de Brezjnev-doctrine af. Lees verder Brezjnev-doctrine (1968) – complete tekst in het Nederlands

Akkoord van Wassenaar (24 november 1982) – volledige tekst

Het Akkoord van Wassenaar kwam tot stand tijdens het eerste kabinet-Lubbers (1982-1986) en zorgde ervoor dat het Nederlandse bedrijfsleven zich kon herstellen van de economische crisis waar het toen inzat. De werkloosheid in Nederland halveerde tussen 1985 en 1992, en liep terug van ongeveer 620.000 naar 335.000 personen. Lees verder Akkoord van Wassenaar (24 november 1982) – volledige tekst

Grenzen aan de groei – rapport Club van Rome (1972)

Het rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de Club van Rome maakte begin jaren 1970 veel los in Europa. Het rapport analyseerde vijf grote wereldproblemen in hun onderlinge samenhang: de groei van de wereldbevolking, voedselproductie, industrialisering, uitputting van natuurlijke grondstoffen en vervuiling, over de jaren 1900-1970. De schokkende conclusie van het rapport luidde dat als de wereld zo doorging met consumeren, de rek er snel uit zou zijn – binnen 100 jaar – en de wereld op een ramp afstevende. Met name de bevolkingsgroei en industriële productie zouden dan een flinke klap krijgen, vooral door de uitputting van grondstoffen. Lees verder Grenzen aan de groei – rapport Club van Rome (1972)

Destalinisatierede tekst – Nikita Chroesjtsjov (25 februari 1956)

Op 25 februari 1956 hield de Russische president Nikita Chroesjtsjov tijdens het twintigste partijcongres van de Communistische Partij zijn beroemd geworden ‘geheime’ destalinisatierede uit. De titel was: ‘Over persoonsverheerlijking en de gevolgen ervan’ (О культе личности и его последствиях). Met dit betoog begon Chroesjtsjovs politiek van destalinisatie en kwam er ruimte in het publieke debat voor enige kritiek op Jozef Stalin. In de partijrede stelde Chroesjtsjov de misdaden van zijn voorganger aan de kaak. Lees verder Destalinisatierede tekst – Nikita Chroesjtsjov (25 februari 1956)

Genocideverdrag (1948) – Verenigde Naties

Op 9 december 1948 stelden de Verenigde Naties – enkele jaren na de Holocaust – het Genocideverdrag vast. Dit verdrag werd ook wel het ‘Verdrag voor het voorkómen en bestraffen van de misdaad van genocide’ genoemd. Het Genocideverdrag definieerde het begrip genocide. Op 12 januari 1951 werd het verdrag uiteindelijk geratificeerd. Lees verder Genocideverdrag (1948) – Verenigde Naties

Troonrede tekst – 20 september 2016

Troonrede, uitgesproken door koning Willem-Alexander op 20 september 2016:

Leden van de Staten-Generaal,
Nederland heeft de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten gekregen. De financieel-economische crisis ligt achter ons. Wij leven in een welvarend en aantrekkelijk land, ook in vergelijking met andere landen, en beschikken over goede voorzieningen, een goede infrastructuur en een sterke rechtsstaat. We hebben heel veel om trots op te zijn en op verder te bouwen. Lees verder Troonrede tekst – 20 september 2016

Radiotoespraak koningin Wilhelmina – 7 augustus 1942

Onderstaande radiotoespraak van Wilhelmina, uitgezonden op 7 augustus 1942, gaat vooral over de situatie in Nederlands-Indië. De toespraak is vooral bekend vanwege de passage dat ‘voor verschil van behandeling op grond van ras of landaard in het naoorlogse Indië geen plaats kan zijn’. Vanwege deze uitspraak is door historici gesteld dat ze hiermee het einde van het kolonialisme aankondigde in Indië en zelf de revolutie preekte… Lees verder Radiotoespraak koningin Wilhelmina – 7 augustus 1942